OBRES, AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

SALVADOR VILARRUBÍ LLOBET REGIDOR DELEGAT D’OBRES, AGRICULTURA i  MEDI AMBIENT , amb totes les atribucions inherents i especificament sobre la conservació dels camins rurals i espais naturals, relacions amb els sindicats agraris i cooperativa, i impuls a la creació de la comissió d’agricultura.